Over ons

In 2012 maakte de provincie Flevoland het mogelijk om het CompoWorld Masterplan uit te voeren. De provincie Flevoland, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), Fokker Landing Gear, Hogeschool Windesheim, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en de gemeente Noordoostpolder gingen nauw samenwerken. Daarmee was de basis voor het composietencluster vorm gegeven. Doel was om door innovatie, arbeidsmarkt politiek en business development een composietencluster te ontwikkelen ten einde de economische structuur van de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder te versterken.

In de loop van de jaren is voor enkele miljoenen aan innovatievouchers aan kennisinstellingen en bedrijven uitgereikt. Door de kenniscentra en de deelnemende partners werden deze bedragen verdrievoudigd. Daarnaast heeft de stichting een aantal onderwijsprojecten tot stand gebracht, waaronder lesmateriaal voor het MBO en een associate lector bij Hogeschool Windesheim. En is door middel van business development een aantal bedrijven verleid om zich in Flevoland te vestigen. Uiteindelijk leverden deze inspanningen mooie innovaties op en enkele honderden extra arbeidsplaatsen.

In 2018 heeft er een onderzoek naar de toekomstige kansen plaatsgevonden.
Besloten is om voor de komende jaren het accent te leggen op groei en ontwikkeling.
CompoWorld 3.0 vervult daarin een netwerk rol tussen publieke en private belangen.
Er wordt nauw samengewerkt met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon.
Qua structuur kent de stichting een bestuur en een programmamanager.