Innovatieprojecten 2016-2017


In 2016 zijn met ondersteuning van de Provincie Flevoland 3 nieuwe innovatieprojecten opgestart. Ten eerste een vervolg op het Fokker Aerostructures project High Temperature Composieten, een MKB project voor TS Systems op het gebied van voedselveiligheid in verwerkingsmachines en het project hergebruik composiet, waarin composiet stroken afkomstig uit plezierboten en windmolenonderdelen circulair worden verwerkt tot damwandplanken.

Onderstaand twee lopende projecten.