Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder is het centrum van de agro-food en composiet topsectoren in Flevoland en Nederland.  Zowel op economisch als technologisch gebied. In de agro-food zijn wereldspelers gevestigd op het gebied van aardappel en uienteelt.  Het is het centrum van het nieuwe land dat midden vorige eeuw is drooggelegd ten behoeve van de landbouw. De pioniersgeest van toen is nog steeds bewaard gebleven.  

De ruimte om te groeien vormen samen met de activiteiten van het hoogwaardige composietencluster CompoWorld dé ingrediënten voor een gunstig vestigingsklimaat!

De gemeente Noordoostpolder biedt een innovatief ondernemersklimaat en is actief betrokken bij de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid. Het programma CompoWorld wordt actief ondersteunt door de gemeente Noordoostpolder.