Stichting CompoWorld 3.0

Stichting CompoWorld 3.0 vormt de verbindingsschakel tussen publieke en private belangen op het terrein van composiet materiaal en andere lichtgewicht materialen in de provincie Flevoland en daarbuiten. Zij verbindt over en weer openbaar bestuur, wetenschap, onderwijs, arbeidsmarkt met het bedrijfsleven van het composieten cluster.

Stichting CompoWorld 3.0

Stichting CompoWorld 3.0 vormt de verbindingsschakel tussen publieke en private belangen op het terrein van composiet materiaal in de provincie Flevoland en daarbuiten. Zij verbindt over en weer openbaar bestuur, wetenschap, onderwijs, arbeidsmarkt met het bedrijfsleven van het composieten cluster.

Stichting CompoWorld 3.0 bevordert het toepassen van lichtgewicht materialen (waaronder composieten) in alle takken van industrie teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan verduurzaming van de economie.

Stichting CompoWorld 3.0 realiseert haar doelstellingen door:

  • Het ontwikkelen van projecten voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen in Flevoland
  • Betrokken partners met elkaar in contact te brengen
  • Bedrijven te verbinden met onderwijs, opleidingsinstituten en (toegepaste) wetenschap
  • Te fungeren als platform voor provincie en gemeentes
  • Het organiseren van bijeenkomsten

Stichting CompoWorld 3.0 heeft als doel om alle facetten van het composieten ecosysteem te faciliteren door het uitwisselen van kennis en ervaring tussen verschillende bedrijven, sectoren en toepassingen.

Stichting CompoWorld 3.0 realiseert haar doelstellingen door:

  • Het ontwikkelen van projecten voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen in Flevoland
  • Betrokken partners met elkaar in contact te brengen
  • Bedrijven te verbinden met onderwijs, opleidingsinstituten en (toegepaste) wetenschap
  • Te fungeren als platvorm voor provincie en gemeentes
  • Het organiseren van bijeenkomsten